×

Bilgi Teknolojilerinde sistemler, belli bir konuya ya da örgüte ilişkin verileri bir düzen içinde sayısal ortamda saklayan ve kullanıcı ve başka sistemlerle etkileşim içinde bu veriler üzerinde arama bulma, değerlendirme, karar verme, çıkarsama işlemleri yapabilen yapılardır. Gerek özel sektörde gerek kamu alanında bu zor yapılara duyulan ihtiyaç ve gösterilmesi gereken dikkat ve önem günümüzün gelişen teknolojisinde gittikçe artmaktadır. Sistemde oluşabilecek olası bir sorunun ya da sistemin düzenli kontrol edilmemesi ve gerekli tedbirlerin alınmamasından kaynaklanan en küçük bir problemin şahıs ya da işletmeleri ciddi maddi ve manevi zarara sokması kaçınılmazdır.

Smyrna Teknoloji Danışmanlık olarak sizlere, sistemin en doğru ve en etkili şekilde yönetiminin garantisini veriyoruz.