×

Sanallaştırma, bilgisayar kaynaklarının kullanıcılardan soyutlanarak bu kaynakların paylaştırılmasına ve birleştirilmesine olanak sağlar. Kullanıcıları bilgisayar kaynaklarından soyutlamayı amaçlayan bu uygulama sayesinde kullanıcılarla kaynaklar arasına bir katman daha ekleyerek aralarındaki doğrudan fiziksel bağı kesmekte ve sanal bir işletim platformuyla daha şeffaf ve donanımlı bir sistem sunmaktadır.

Sanallaştırma kurulum, yönetim, bakım, süreklilik, esneklik, maliyet ve bütçeleme açısından değerlendirilmesi gereken kurumlar için vazgeçilmez bir altyapı sistemidir. Küçük ve orta ölçekli veya kurumsal yapılarda mevcut kapasiteyi optimum seviyede kullanmayı amaçlar. Sanallaştırma, Bilgi teknolojileri yönetiminde dünya çapında bir teknoloji çözümü olmasının yanı sıra şirketlerin tasarruf sağlayarak enerji kaybını önlemesini, yönetimde esneklik ve işleyişte türlü kolaylıklar sağlar. Kurum içi kaynakların daha etkin kullanılması da şirketlere daha güncel ve yenilikçi bir yapıya sahip olma imkanını sunar.