×

Kişisel verilerin güvenliği ne kadar önemliyse, kurumlar için de hayati değere sahip olan bu verilerin güvenliği de o kadar önemlidir. Günümüzde bilgi güvenliği için çeşitli standartlar ve güvenlik politikaları geliştirilmesine rağmen, bilgi güvenliğinin herhangi bir tehdit ya da suistimal ile karşılaşmasına engel olunamamaktadır. Söz konusu bu özel bilgilere illegal yollarla ulaşılabilmesi kurumlar için büyük bir tehdit oluşturmakta ve kurumları daha kapsamlı güvenlik yöntemlerinin arayışına yöneltmektedir.

Gelişen internet ağı ve sistemlerle birlikte sadece ağ yapısının korunmasının yeterli olmaması sebebiyle uçtan uca güvenlik çözümleri de büyük bir gereklilik haline gelmiştir. Bilgi güvenliği; güvenlik duvarı, web sitesi güvenliği, web ve uygulama güvenliği, e-mail güvenliği, network erişim kontrolü, veri kaybı önleme, bütünleşik güvenlik platformu ve son kullanıcı güvenliği gibi bir çok faktörle değerlendirilmesi gereken bir kavramdır. Güvenlik riskinin değerlendirilmesi ve risk analizinin yapılması, risk tespiti ve çözüm önerileri ve sonrasında sistemi sağlamlaştırma ve sürekli denetim aşamalarının gerçekleştirilmesiyle bu tehditlerin önüne geçilebilmektedir. Önleyici tedbir ve çözümlerin sağlıklı bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını tespit etme amacıyla yapılan planlı ve plansız denetimler ile sistem işleyişinin istikrarı kontrol edilmektedir.